www.noclegturysty.pl - Pomoc Pokaż inne tematy pomocy

Temat: Wyznaczanie położenia geograficznego

Wyznaczenie położenia geograficznego jest niezbędne do tego, aby zapisać podstawowe informacje o obiekcie. Często okazuje się, że podanie adresu jest niewystarczające, aby turysta był w stanie łatwo zlokalizować obiekt. Mapy google lub inne nie muszą zawierać kompletnej bazy adresowej i wskazanie miejscowości, ulicy i numeru budynku wcale nie musi dać dokładnego położenia. Dzięki podaniu pozycji GPS turysta będzie w stanie wyznaczyć np. w maps.google.pl całą trasę podróży będąc pewnym, że trafi prosto pod obiekt właściciela. Podobnie można podać współrzędne GPS do nawigacji samochodowej, aby znaleźć obiekt.

Polskie miejscowości muszą zawierać się pomiędzy 49 a 55 stopniem szerokości geograficznej północnej oraz 14 a 24 stopniem długości geograficznej wschodniej. Mapa Polski z naniesionym południkami i równoleżnikami jest na Rys. 1.

Mapa Polski z południkami i równoleżnikami
Rys. 1 Mapa Polski z zaznaczonymi południkami i równoleżnikami.

Współrzędne geograficzne skrajnych punktów Polski

Format współrzędnych

W Portalu należy podawać współrzędne w formacie:
52.200203,19.325849
gdzie:
52.200203 – stopnie szerokości geograficznej północnej i po kropce dziesiąte części stopnia,
19.325849 – stopnie długości geograficznej wschodniej i po kropce dziesiąte części stopnia.
Współrzędne muszą być oddzielone przecinkiem.

Wyznaczanie współrzędnych za pomocą maps.google.pl

Proponuję wyznaczyć współrzędne za pomocą maps.google.pl. Sposób postępowania jest przedstawiony poniżej na kolejnych rysunkach. Załóżmy, że mamy gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Leszczynek koło Kutna. Wpisujemy nazwę miejscowości w pasku wyboru (w wielu przypadkach można wpisać pełny adres z nazwą ulicy i numerem budynku).

Wybór miejscowości Leszczynek w google maps
Rys. 2 Wybór miejscowości Leszczynek w google maps.

Odszukanie obiektu

Odszukujemy na mapie przy odpowiednim powiększeniu nasz obiekt. Proponuję włączyć widok "Satelita", na którym widać zdjęcia satelitarne, za pomocą ikony w prawym górnym rogu. Przemieszczanie się po mapie jest intuicyjne - działa powiększanie i pomniejszanie (np. za pomocą suwaka) oraz przesuwanie (złapanie kursora myszki i przesuwanie).

Po znalezieniu obiektu przyciskamy prawy przycisk myszki, wówczas pokazuje się menu kontekstowe, tak jak pokazuje Rys. 3. Następnie należy wybrać opcję "Co tu jest".

Wybór obiektu
Rys. 3 Wybór obiektu oraz włączenie menu kontekstowego.

Kopiowanie współrzędnych GPS

Po wyborze opcji "Co tu jest" w miejscu kursora myszki pojawia się zielony znacznik wskazujący nasz obiekt. Przy wskaźniku oraz w pasku wyboru ukazują się współrzędne GPS. Najlepiej je skopiować z paska wyboru tj. pokazuje Rys. 4 oraz wkleić do formularza do pola "Współrzędne geograficzne" w sekcji "Dane Właściciela". Format współrzędnych z Google maps dokładnie odpowiada formatowi wymaganemu przez Portal.

Ukazanie współrzędnych GPS naszego obiektu
Rys. 4 Wybór miejscowości Leszczynek w google maps.